[Hỗ trợ truyền thông] KÍNH MỜI QUÝ DN THAM DỰ “TẬP HUẤN VỀ XÁC MINH SỰ TUÂN THỦ, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, PHÂN LOẠI DN CHO KIỂM LÂM, CÁN BỘ SỞ NN&PTNT VÀ DN”

🔸Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Dự án “Hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.

🔸Ban quản lý Dự án phối hợp với Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT tổ chức lớp “Tập huấn về xác minh sự tuân thủ, trách nhiệm giải trình, phân loại DN cho Kiểm lâm, cán bộ Sở NN&PTNT và DN” với mục tiêu:
– Hướng dẫn phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP và Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT
– Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm giải trình trong quản lý rủi ro chuỗi cung ứng và quản lý gỗ nhập khẩu (xem tại Phụ lục I)

🔸Lớp “Tập huấn về xác minh sự tuân thủ, trách nhiệm giải trình, phân loại DN cho Kiểm lâm, cán bộ Sở NN&PTNT và DN” được tổ chức với thông tin như sau:
Thời gian: 02 ngày, từ 17-18/6/2024
📍 Địa điểm: Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn; 45 Đình Tiên Hoàng, Q.1, TPHCM
👥 Thành phần: 30 đại biểu là Công chức Kiểm lâm, Hiệp hội và DN có hoạt động nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu gỗ (xem tại Phụ lục II).
👉 DN đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/2KT4DJqyF3hHUr8V8
👉 Kinh phí: Dự án hỗ trợ theo quy định (xem tại Phụ lục III).
**Thời hạn đăng ký: trước ngày 15/6/2024
———————-
👉Chi tiết chương trình, Quý DN xem tại: https://tinyurl.com/25oylknq
📞 Liên hệ Cục Kiểm lâm, 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, 0976272266

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác