[Hỗ trợ truyền thông] TIMBER TRADE FACILITATION WORKSHOP

Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), Cơ Quan Kiểm Dịch Động Thực Vật Hoa Kỳ (APHIS), và Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ (the U.S. Forest Service) cùng sự tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Dịch Vụ Canh Nông Ngoại Quốc (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tổ chức một buổi hội thảo nhằm cung cấp cho các thành viên trong cộng đồng thương mại Việt Nam thông tin về vai trò của CBP và USDA trong việc thực thi Hiệp định Gỗ Hoa Kỳ-Việt Nam, Đạo luật Lacey, công nghệ nhận dạng gỗ cũng như các xác định gỗ trái pháp luật.

————————

Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp sản xuất thương mại sản phẩm gỗ

Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội – 6B, 6B P. Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian: 8:30 – 16:30, ngày 29/11/2023 (thứ Tư)

Ngôn ngữ: Việt – Anh

Diễn giả:
Shireen Yousef, Chief, US Customs and Border Protection (CBP)
Erin Mcclure-Price, Forensics Lab Manager, US Forest Service
Lilianna Wolf, International Trade Analyst (ITA), CBP

Chi tiết chương trình

8:30am–9:30 am  Registration & Welcome & Opening Remarks

 • Shireen Yousef, Chief, US Customs and Border Protection (CBP)
 • USDA Foreign Agricultural Service
 • Government of Vietnam
9:30am–10:00am  Overview of CBP and USDA

 • Edward Thurmond, Attache, CBP
 • Ralph Bean, Agricultural Counselor, USDA Foreign Agricultural Service
10:15am–10:45am  U.S.-Vietnam Timber Trade Agreement & CBP’s Role

 • Lilianna Wolf, International Trade Analyst (ITA), CBP
10:45am–11:00am U.S.-Vietnam Timber Trade Agreement & U.S. Forrest Service’s Role

 • Parul Patel, Timber Legality Technical Expert, U.S. Forrest Service
10:45am–12:00pm  The Lacey Act

 • Karen Williams, Compliance Specialist, Animal Plant Health Inspection Service, USDA
1:30pm–2:30pm Wood Identification Techniques and Technologies

 • Erin Mcclure-Price, Forensics Lab Manager, US Forest Service
2:45pm–3:15pm Best Practices and Useful Resources

 • Lilianna Wolf, International Trade Analyst (ITA), CBP
3:15pm–4:30pm Open Discussion & Closing Remarks

 • Shireen Yousef, Chief, US Customs and Border Protection (CBP)
 • USDA Foreign Agricultural Service
 • Government of Vietnam

————————

Chi tiết xem tại:

US-Vietnam Timber Workshop Agenda-Trade November 29 2023 (link)

Timber Trade Facilitation Workshop Flyer –  Viet Nam Trade Community (link)

Đăng ký: 

Liên hệ Cố vấn Thương mại CBP Stephanie Lee – [email protected] và cung cấp họ tên cá nhân, tổ chức trực thuộc và thông tin liên lạc.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác