,

HOA KỲ KHỞI XƯỚNG RÀ SOÁT HÀNH CHÍNH GỖ DÁN CỨNG GIAI ĐOẠN 1/1-31/12/2023

Ngày 5/3/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng rà soát hành chính gỗ dán cứng nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 1/1/2023 đến 31/12/2023. Mục đích của rà soát hành chính lần này là nhằm xác định lại mức thuế/biện pháp hiện hành đang áp dụng với doanh nghiệp tham gia rà soát.

Hạn nộp bảng trả lời là 30 ngày kể từ ngày 5/3/2023 (ngày khởi xướng điều tra được đăng trên Công báo Liên bang Federal Register. Các doanh nghiệp liệt kê trong phụ lục 1 là đối tượng phải trả lời bảng hỏi rà soát. Một bên có thể yêu cầu rút lại đề nghị rà soát trong vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra được công bố. DOC sẽ xem xét ra hạn 90 ngày cho từng trường hợp.

Doanh nghiệp lưu ý về thời hạn và đăng ký Access dành cho tổ chức (E-filer) để nhận bảng câu hỏi và nộp bảng trả lời.

Hướng dẫn tạo tài khoản truy cập: https://tinyurl.com/2ysb6pxy.

Bảng câu hỏi rà soát tại: https://tinyurl.com/2xlclql3.

Khởi xướng rà soát tại: https://tinyurl.com/2y5ok8mo.
——————-
Thông tin chi tiết, Quý DN xem tại: https://tinyurl.com/29m6kg9m
Liên hệ: VP Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; 0983477178; [email protected]

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác