,

[Hoạt động Hội] Họp Khởi Động Dự Án Hỗ Trợ Địa Phương Nhằm Hỗ Trợ Các Nhà Nhập Khẩu Gỗ Việt Nam Thực Hiện Trách Nhiệm Giải Trình.

⚡ Sáng nay (09/01) đã diễn ra buổi họp khởi động dự án “Hỗ trợ địa phương cho Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) để hỗ trợ các nhà nhập khẩu gỗ Việt Nam thực hiện trách nhiệm giải trình” giữa tổ chức GIZ Việt Nam và HAWA. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch HAWA và Bà Lê Thị Lộc đại diện Tổ chức GIZ Việt Nam.

⚡ Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ HAWA và các doanh nghiệp thành viên của HAWA nâng cao khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (DD), quản lý chuỗi cung ứng và tuân thủ các quy định của FLEGT VPA. Dự án nhằm giúp DN hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của EU và VPA/FLEGT và VNTLAS để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu và trang bị kiến thức, kỹ năng cho các DN thành viên để thích ứng với các biện pháp bảo hộ thương mại có thể được áp dụng bởi các quốc gia nhập khẩu sản phẩm gỗ từ Việt Nam.
——————————

⚡ Dự kiến sẽ khởi động vào tháng Hai năm nay với các hoạt động:

  • Nâng cao năng lực cho các DN thực hiện trách nhiệm giải trình và quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ.
  • Nâng cao năng lực tư vấn và xây dựng hệ thống trách nhiệm giải trình cho cán bộ HAWA.
  • Hỗ trợ trao đổi giữa các bên liên quan về khả năng tích hợp các hệ thống trách nhiệm giải trình sẵn có vào hệ thống quốc gia.
  • Phát triển hệ thống thí điểm tích hợp các hệ thống trách nhiệm giải trình có sẵn.
  • Nghiên cứu tiềm năng xây dựng một trung tâm đào tạo sử dụng phương pháp PPP cho ngành gỗ.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác