Hội nghị: Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực gỗ dán (plywood) và gỗ nhiều lớp (LVL)

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (TCCLVN) tổ chức hội nghị “Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực gỗ dán (plywood) và gỗ nhiều lớp (LVL) cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gỗ dán (plywood) và gỗ nhiều lớp (LVL)”

Tại hội nghị các thành viên tham gia sẽ được cung cấp thông tin về hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cùng với danh mục hệ thống các tiêu chuẩn hài hòa trong khối ASEAN lĩnh vực gỗ dán (plywood) và gỗ nhiều lớp (LVL). Ngoài ra, hội nghị cũng là cơ hội để các đơn vị quản lý, đơn vị thử nghiệm, đánh giá chứng nhận và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn.

Thông tin cụ thể về hội nghị như sau:

– Nội dung chương trình:

https://drive.google.com/file/d/0B0KepKsGL-mQbmM3clBJRmFwZEE/preview

– Đối tượng tham dự: Mỗi đơn vị cử 02-03 cán bộ có liên quan tham dự

– Thời gian đăng ký: Đăng ký theo mẫu kèm và gởi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 18/09/2017

https://drive.google.com/file/d/0B0KepKsGL-mQd0tvVkp3Y0F0bXc/preview

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác