HƯỚNG TIẾP CẬN ĐA MỤC ĐÍCH VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo Bộ Nông, lâm nghiệp Phần Lan với sự hỗ trợ của HAWA.

📌 Thời gian: 8:30 – 11:30 ngày 12/10/2022 (thứ Tư)

📌Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

📌Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/VbGQDvWXUGGEwybT7

📌Thông tin chương trình chi tiết: https://drive.google.com/…/1RyFfC4ZF6r48E…/view…

Nội dung:

– Trao đổi hướng tiếp cận rừng đa mục đích và quản lý rừng bền vững.

– Thúc đẩy các sáng kiến nhằm nâng cao giá trị sử dụng gỗ như giải pháp nguyên liệu cho các bên liên quan.

– Giới thiệu các giải pháp công nghệ nâng cao giá trị gỗ và lâm sản.

Thành phần tham dự phía Việt Nam: Lãnh đạo bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT: Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ phía Nam; Tổng cục Lâm nghiệp. Đại diện các hiệp hội gỗ tại VN: VIFOREST, HAWA, BIFA, DOWA, FPA, VIFORA. Đại diện doanh nghiệp: trồng rừng, chế biến, thương mại gỗ của Việt Nam.

Thành phần tham dự Phía Phần Lan: Bộ Nông lâm nghiệp Phần Lan, Đại sứ quán; Hội chế biến Gỗ; các doanh nghiệp trong lĩnh chế biến, công nghệ thông tin và Viện Nghiên cứu Tài nguyên thiên nhiên của Phần Lan.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác