,

Kiến nghị của 7 Hiệp hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ về khó khăn của cộng đồng DN trong lĩnh vực PCCC và một số đề xuất trong tình hình hiện nay

Ngày 16/06/2023, 07 Hiệp hội doanh nghiệp, gồm: Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, Hội Lương thực Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh đã kính gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam v.v báo cáo các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và một số đề xuất, kiến nghị để giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình hiện nay

Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 220/CĐ-TTg ngày 5/4/2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC; đồng thời Bộ Xây dựng cũng ban hành công văn số 1397/BXD-KHCN ngày 11/4/2023 về việc ý kiến thống nhất một số nội dung hướng dẫn QCVN 06:2022/BXD. Mặc dù các văn bản mới này đã phần nào tháo gỡ khó khăn, nhưng thực tế vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại, chưa được giải quyết triệt để rất cần được xem xét điều chỉnh, bổ sung. Trên cơ sở đó, các Hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét một số nội dung như sau:

  1. Bãi bỏ, sửa đổi phù hợp các vướng mắc đã nêu chi tiết nói trên.  
  2. Đối với vật liệu, cấu kiện PCCC: đề nghị nhanh chóng công bố và cấp phép cho nhiều sản phẩm đủ tiêu chuẩn PCCC để DN có nhiều thông tin để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đề nghị ưu tiên các sản phẩm trong nước tự sản xuất theo tiêu chí “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
  3. Tất cả các sản phẩm đã được cấp phép và công bố thì đương nhiên đủ tiêu chuẩn theo chất lượng nhà sản xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần phải kiểm định lai tại nơi lắp đặt gây tốn thời gian và chi phí xã hội.
  4. Chính phủ nên nhanh chóng xã hội hóa công tác kiểm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công tác PCCC để đẩy nhanh công tác xét duyệt hồ sơ, đưa công trình vào sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm cho xã hội.
  5. Đối với các công trình đã hoàn thành, công trình dở dang hoặc công trình đã được xét duyệt dự toán, phương án PCCC thì được áp dụng theo các tiêu chuẩn trước đó, không làm thay đổi kế hoạch đầu tư của DN.
  6. Đối với nhà xưởng trong các khu chế xuất, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp cần cho phép sử dụng chung hệ thống PCCC của BQL khu công nghiệp xây dựng. Theo đó, các quy chuẩn về bể nước chữa cháy, hệ thống giao thông, bãi đậu xe, khu tập trung lánh nạn… được kết nối chung toàn khu hoặc nhóm nhà xưởng, giảm chi phí đầu tư của từng DN.
  7. Công tác góp ý, thẩm định thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra PCCC không phụ thuộc vào các điều kiện về pháp lý đất đai như công trình xây dựng trên đất thuê, đất đang hoàn thiện pháp lý,…mà căn cứ thực tế tồn tại của công trình; điều này cũng góp phần sử dụng hiệu quả các công trình đã hoạt động trước nay.
  8. Trong thời gian chờ sửa đổi các quy định và quy chuẩn PCCC, chỉ khuyến khích các DN có điều kiện áp dụng quy định mới ban hành, các DN khác được tiếp tục áp dụng các quy định, quy chuẩn cũ.
  9. Đặc biệt, đề nghị Bộ Xây dựng nhanh chóng xem xét, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và so sánh thực tế, sớm xây dựng và ban hành văn bản pháp luật mới như Thông tư, Nghị định thay thế các quy định cũ với tinh thần “các quy định PCCC phải đảm bảo an toàn về người và tài sản nhưng không làm ảnh hưởng và kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế”

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác