Nguồn lâm sản và ngành lâm nghiệp bền vững tại Phần Lan

Vùng đất với rừng bao phủ nhiều nhất châu Âu

Rừng bao phủ 75% đất nước Phần Lan, với diện tích bình quân 4,2 hecta rừng trên mỗi người. Tại Phần Lan, phần đất được phân loại theo công năng rừng chiếm 86%.

Sản lượng thu hoạch gỗ xẻ của Phần Lan gia tăng hàng năm. Số lượng cây đốn chặt đã giảm so với số lượng rừng tăng trưởng. Sản lượng phát triển rừng hàng năm tại Phần Lan trong vài năm gần đây đã vượt con số một triệu mét khối. Rừng được trồng mới hàng năm vào mùa thích hợp, chỉ kéo dài khoảng 80 ngày.

Doanh nghiệp tư nhân và các gia đình sở hữu khoảng 60% rừng với khoảng 632.000 gia đình là chủ sở hữu rừng tại Phần Lan. Nếu kể số tư nhân sở hữu hoặc đầu tư vào từ 2 hecta rừng trở lên thì bình quân 14% dân số Phần Lan là chủ rừng.

Rừng thông chiếm đa số

Đa phần đất nước Phần Lan nằm trong vùng ôn đới Bắc bán cầu (boreal coniferous zone), với hơn nửa nguồn lâm sản là cây thông (pinus sylvestris). Các chủng loại cây phổ thông khác bao gồm vân sam (spruce – picea abies), bạch dương (birch – betula pubescens) và bạch dương bạc (silver birch – betula pubescens). Những chủng loại cây này đóng góp 97% tổng sản lượng lâm sản cho Phần Lan. Rừng Phần Lan không chỉ thuần một chủng loại cây mà phần lớn bao gồm nhiều chủng loại vói khoảng 30 chủng loại cây bản xứ khác nhau.

Ngành lâm nghiệp bền vững

Ngành lâm sản bền vững nhắm đến ba mục tiêu. Thứ nhất, giữ cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Nói cách khác, giúp môi trường tự nhiên tự phục hồi sau khi bị những tác động làm biến đổi. Kế đến là những giá trị văn hóa – xã hội gắn kết với rừng không bị mai một. Và thứ ba, lâm sản là nguồn lợi kinh tế cho tất cả mọi người có liên quan.

Quản lý rừng gần gũi với tự nhiên đồng nghĩa với việc áp dụng những quy trình mô phỏng theo sự phát triển của tự nhiên. Vì thế, làm thế nào để những chu trình trong tự nhiên càng ít bị ảnh hưởng càng tốt, trong khi đó vẫn duy trì được nguồn lợi và phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững là yếu tố cốt lõi trong quản lý rừng tại Phần Lan.

Các chứng chỉ rừng

Hầu hết rừng tại Phần Lan đều được chứng nhận. Các chứng chỉ rừng là nỗ lực nhằm bảo đảm rằng lâm sản đã hợp pháp về mặt bền vững sinh thái, kinh tế và xã hội. Trên thực tế, chứng chỉ rừng là văn bản được chứng thực bởi một bên thứ ba bảo đảm rừng được quản lý và sử dụng một cách bền vững, phù hợp với một số tiêu chí được đề cập trong chứng chỉ.

PEFC là hệ thống chứng chỉ lớn nhất trên thế giới. Để đạt được chứng chỉ PEFC, việc quản lý rừng cần thiết phải thỏa các tiêu chuẩn về đa dạng sinh học (biodiversity), sức khỏe và tính phát triển bền vững  của rừng cũng như việc sử dụng rừng có tái tạo. Hơn 85% rừng cho mục đích kinh tế tại Phần Lan đều đạt chứng chỉ PEFC.

Những nhà cung cấp gỗ xẻ Phần Lan rất sẵn sàng hợp tác với những nhà sản xuất hàng nội ngoại thất Việt Nam trong việc cung cấp ổn định gỗ xẻ từ cây thông và vân sam. Khi sử dụng gỗ Phần Lan, bạn đã nêu bật tính phát triển bền vững của chính mình và gửi thông điệp đó đến từng khách hàng.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác