RA MẮT BCH HAWA NHIỆM KỲ VIII (2020 -2023)

Đại hội Đại biểu HAWA nhiệm kỳ VIII đã thành công tốt đẹp với sự thống nhất ý chí và đoàn kết cao nhất. Thông qua kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất:

1. Ông Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Kiến trúc AA là Chủ tịch HAWA nhiệm kỳ VIII

2. Ông Nguyễn Thanh Phong – TGĐ Cty CP OSEVEN là Phó chủ tịch HAWA nhiệm kỳ VIII

3. Ông Phùng Quốc Mẫn – Chủ tịch HĐTV, TGĐ Cty Bảo Hưng là Phó chủ tịch HAWA nhiềm kỳ VIII

4. Ông Nguyễn Chánh Phương – GĐ cty Danh Mộc là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HAWA nhiệm kỳ VIII

———

?Cùng với các thành viên Ban chấp hành:

5. Bà Nguyễn Thới Hoà Bình, TGĐ cty TNHH TM&DV Đông Tây

6. Ông Nguyễn Huy Chương, GĐ cty TNHH TM&DV tổng hợp Hưng Hoàng

7. Ông Phạm Chân Quang, GĐ cty CP gỗ Tân Thành

8. Bà Dương Thị Minh Tuệ, GĐ Kinh doanh cty CP gỗ Minh Dương

9. Ông Vũ Tiến Thập, GĐ điều hành cty CP nội thất D’FURNI

10. Bà Phạm Thị Hồng Quang, TGĐ cty TNHH thủ công mỹ nghệ Nguồn Việt

11. Ông Nguyễn Hoài Bảo, Phó TGĐ cty Scancia Pacific

12. Bà Đỗ Thị Kim Loan – TGĐ cty Sao Nam

13. Ông Võ Quốc Lợi – Thành viên HĐQT Cty Trường Thành

14. Ông Võ Tuấn Hải – GĐ cty Đức Lợi 2

15. Ông Vũ Quang Huy – chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty TEKCOM

16. Ông Nguyễn Duy Toàn – Phó TGĐ cty Hồng Ký

17. Ông Trần Lam Sơn – Phó chủ tịch HĐTV kiêm Phó TGĐ cty Thiên Minh

18. Bà Nguyễn Hồ Ngọc Thi – GĐ cty INCONCEPT

19. Ông Nguyễn Văn Sang – TGĐ cty Viet Product

20. Ông Trần Bá Nguyên – TGĐ cty SADACO

21. Ông Tô Ngọc Ngời – TGĐ cty CP VINAFOR Sài Gòn

22. Bà Tạ Thanh Thảo – GĐ cty Gỗ Mỹ

Một lần nữa, xin chúc mừng BCH HAWA nhiệm kỳ VIII.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác