Tầm nhìn đến năm 2020 của HAWA

HAWA và những chiếc cầu nối trung tâm

1. Xây những chiếc cầu nối thị trường bằng vật liệu là sự liên kết các doanh nghiệp, củng cố nội lực; hội chợ và các chương trình xúc tiến thương mại. 2. Tạo ra cơ sở vật chất để đảm bảo tiềm lực cho các hoạt động đối nội, đối ngoại, duy trì cầu nối nhằm thực hiện khát vọng “Chế biến gỗ là ngành kinh tế mũi nhọn”. 3. Tận dụng cơ hội hội nhập vào cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC) và thế giới, đặc biệt là các hiệp định FTA thế hệ mới như TPP, EVFTA, VKFTA, EEUVFTA nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên phát triển bền vững.

3 mục tiêu đối ngoại:

1. Tích cực tham gia trong AFIC, với các mục tiêu hài hòa hóa tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào và một số tiêu chuẩn sản phẩm nhằm giúp phát triển kỷ nghệ đồ gỗ, thương mại gỗ và sản phẩm gỗ trong ASEAN được thuận lợi.

2. Tích cực tham gia trong Liên minh tạo thuận lợi thương mại (VTFA) với mục tiêu thúc đẩy các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế được thuận lợi, giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc có liên quan của hội viên.

3. Nâng cao vị thế của Hội trở thành Hội trung tâm của ngành Chế biến gỗ tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, là đầu mối quan hệ với các cơ quan Chính phủ để vận động chính sách.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác