,

[Tiêu điểm] Ngân hàng nhà nước triển khai chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp ngành lâm, thủy sản

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ ngày 15/06/2023 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu đối với ngành lâm sản, thủy sản. Ngày 14/07, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành công văn số 5631/NHNN-TD triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản lên đến 15.000 tỷ đồng, cao hơn so với dự kiến đặt ra gói 10.000 tỷ đồng ban đầu.

  • Đối tượng vay vốn: DN hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực lâm sản, thủy sản
  • Lãi xuất cho vay: Thấp hơn tối thiểu từ 1% – 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ
  • Thời gian triển khai đến hết ngày 30/06/2024

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác