[Tin tức] HỢP TÁC ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP: TỔ CHỨC CUỘC HỌP NHÓM NÒNG CỐT ĐA BÊN VỀ HIỆP ĐỊNH VPA/FLEGT LẦN THỨ 12

Hãy cùng điểm lại những nội dung chính của Cuộc họp Nhóm nòng cốt đa bên lần thứ 12 được tổ chức vào ngày 9/11/2023, với sự tham gia của 30 đại biểu từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu cùng các đối tác quốc tế khác.
Nhóm nòng cốt đa bên về Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) – còn gọi là Nhóm nòng cốt, đã và đang tích cực thúc đẩy những thay đổi tích cực trong Ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Nhóm đại diện cho hơn 40 cơ quan chính phủ, các chủ thể ngoài nhà nước và các đối tác quốc tế có mối quan tâm tới quá trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT.
Xem loạt ảnh dưới đây để nắm được các vấn đề chính đã được thảo luận rộng rãi tại cuộc họp. Và hãy tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan tới quá trình thực hiệp Hiệp định và Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS), cũng như tiến độ thực hiện các đề xuất của Nhóm nòng cốt cho hai quá trình trên.
Cùng tiếp tục hợp tác và thúc đẩy công cuộc quản lý rừng bền vững và đảm bảo tính hợp pháp, bền vững của hoạt động thương mại gỗ tại Việt Nam.
Xem video ngắn về các cột mốc và thành tựu nổi bật của Nhóm Nòng cốt đa bên về thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=AM99lhbtqSg&t=74s
Cuộc họp được tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ quá trình thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT tại Việt Nam”. Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy quyền, và triển khai bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ phối hợp cùng Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
——————————-
[English version]
Let’s look back at the 12th Meeting of the FLEGT VPA Multi-Stakeholder Core Group held on November 9, 2023, with 30 participants with 30 participants from state agencies, non-governmental organizations, research institutes and other international partners.
The FLEGT VPA Multi Stakeholder Core Group (also called the Core Group) is actively driving positive change in Viet Nam’s forestry sector. The Core Group represents the interest of 40 national and international non-state partners in the implementation of the Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT VPA).
They promote collaborative efforts to promote sustainable forest management practices and ensure the legality and sustainability of Viet Nam’s timber trade.
For information of key milestones and achievements of the Core Group, please watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=AM99lhbtqSg&t=74s
The meeting was organised with the support from the project “Support for the implementation of the FLEGT VPA in Viet Nam”. The project is commissioned by the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of Germany (BMZ) and jointly implemented by the Forest Protection Department (FPD), under the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Deutѕche Geѕellѕchaft für Internationale Zuѕammenarbei (GIZ) GmbH.
——————————-
Chi tiết xem tại: Fanpage GIZ in VIET NAM

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác