Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Giỗ tổ ngành Gỗ & TCMN năm 2019

Các đơn vị nhà tài trợ:

TÀI TRỢ BẠCH KIM 
1. Cty CP Tân Vĩnh Cửu- Tavico

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG 
2. Cty TNHH Hào Hưng
3.  Cty TNHH Máy Chế biến Gỗ Thượng Nguyên
4. Cty TNHH TM Chi Lai
5. Cty CP XD Kiến Trúc AA

TÀI TRỢ VÀNG 
6. Cty CP TCMN Gỗ Liên Minh
7. Cty TNHH TM SX Sao Nam
8. Cty CP Oseven
9. Cty CP Trần Đức
10. Cty TNHH Đại Phúc Vinh

TÀI TRỢ BẠC 
11. Cty Tân Hồ Tú
12. Ngân hàng BIDV – CN Nam Bình Dương
13. Cty TNHH TM XNK Gỗ Phương Nam
14. Cty TNHH Scansia Pacific
15. Cty TNHH Hồng Ký
16. Cty TNHH SX TM Hóa keo Bình Thạnh

TÀI TRỢ ĐỒNG 
17. Cty TNHH TM Vĩ Đại
18. Cty TNHH TM DV Đông Tây
19. Cty TNHH Ván Sàn A&M
20. Cty TNHH DV TM TH Hưng Hoàng
21. Cty TNHH Central Asia
22. Cty TNHH TM DV Đại Nhân Hòa
23. Cty CP Vương Hoàng Phát
24. Cty TNHH Gỗ Mỹ Đức
25. Cty TNHH Kim Thành A
26. Cty KOYO
27. Cty Aica
28. Cty CP TEKCOM
29. Cty CP Nhất Nam
30. Cty TNHH Minh Thành
31. Cty TNHH Hố Nai
32. Cty CP KNG Long Việt
33. Cty TNHH Minh Phát 2
34. Cty TNHH Tiến Triển Việt Nam
35. Cty CMC
36. Cty Woodsland
37. Cty CP Gỗ Minh Dương
38. Cty CP Portland Furniture Bình Dương

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TÀI TRỢ 
39. Cty TNHH Hương Nga
40. Cty CP Gỗ Tân Thành
41. Cty TNHH Quốc Tế SoLu
42. Cty Ngôi Sao
43. Cty Phú Thịnh
44. Cty Wood and Land
45. Cty TNHH MTV Vương Đại Nghĩa
46. Cty TNHH Nguyễn Thanh
47. Cty TNHH Đức Lợi 2
48. Cty TNHH Gỗ Mỹ
49. Cty TNHH Danh Mộc
50. Cty CP LE LUMBER
51. Cty TNHH Đồng Quốc Hưng
52. Cty CP Lâm Việt
53. Cty TNHH Tiến Hưng
54. Cty CP KNG Trường Thành
55. Cty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành
56. Cty TNHH Bảo Hưng
57. Cty TNHH MTV Phẩm Hoàng
58. Cty TNHH Hiệp Long
59. Cty TNHH Thành Thắng
60. Cty CP Vinafor Sài Gòn
61. Cty Aica Kogyo
62. Cty TNHH Gỗ Phương Đông
63. Cty TNHH Alkana Việt Nam
64. Cty TNHH M.T.R
65. Cty TNHH Gỗ Nam Mỹ
66. Cty TNHH Nội thất Hoàng Mộc
67. CT CP PT SX TM SAI GON (Sadaco)
68. Cty TNHH Liên Thanh
69. Cty TNHH Thanh Hòa
70. Cty CP Gỗ Bình Định
71 .Cty TNHH Đại Huy Hoàng

TÀI TRỢ KHÁC 
72. Cty MTV Mộc Lục
73. Cty Đồ Gỗ Bình Dương – BDF

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác