Triễn lãm quốc tế về Tặng phẩm & Hàng gia dụng Bangkok lần thứ 43

Địa điểm: BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand

Đơn vị tổ chức: Cục xúc tiến thương mại quốc tế (DITP), Bộ thương mại Thái Lan

Website: http://apr2017.bigandbih.com/

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác