TỪ THIẾT KẾ ĐẾN THỰC TẾ, HƯỚNG DẪN TỪ CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH ĐỂ CHUYỂN HOÁ Ý TƯỞNG THÀNH SẢN PHẨM

Thời gian: 09:30 – 10:30, ngày 08/03/2024 (thứ Sáu)
📍 Địa điểm: Create Hall – White Palace, 588 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, TP.HCM
👥 Diễn giả từ Rochdale Spears:
– Mr. Loic Bonnenfant, Manufacturing Engineering Director
– Mr. Luc Lecoeuche, VP Operations
– Mr. Martin Chapman, VP Upholstery Operations
—————–
🌿 Nội dung design talk:
Từ ý tưởng thiết kế trên giấy, lựa chọn vật liệu và xây dựng nguyên mẫu, làm sao để duy trì và đảm bảo tính toàn vẹn của thiết kế trong suốt quá trình sản xuất?
Câu hỏi này sẽ được giải đáp bởi tất cả các chuyên gia hàng đầu từ Rochdale Spears – công ty dẫn đầu đầy tự hào về thiết kế, phát triển và sản xuất sản phẩm sáng tạo trong thị trường nội thất cao cấp.
Ngôn ngữ: Anh – Việt
DN đăng ký tại: https://forms.gle/orZGWEMrNoKpgCGt5
————-
𝐇𝐀𝐖𝐀𝐄𝐗𝐏𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐄𝐍𝐃𝐎𝐑𝐒𝐄𝐃 𝐄𝐗𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐔𝐑𝐍𝐈𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐅𝐀𝐈𝐑 𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟔-𝟗, 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐒𝐄𝐂𝐂 – 799 Nguyen Van Linh Street, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟕-𝟗, 𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 – 588 Pham Van Dong Street, Thu Duc City, HCMC
– Hotline: +84 987 980 859
– Website: www.hawaexpo.com/

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác