[Bản tin tháng 06/2020] PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU MẶT HÀNG GỖ VIỆT NAM

Trải qua 8 năm, các Hiệp hội VIFOREST, HAWA, FPA Bình Định và BIFA, đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức FOREST TRENDS để nghiên cứu số liệu xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội và Forest Trends mỗi năm 2 lần đã công bố kết quả nghiên cứu thông qua báo cáo xuất ngập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm. Bên cạnh đó, Nhóm còn đưa ra nhiều báo cáo chuyên đề, tập trung vào các vấn đề mà ngành quan tâm.

Các kết quả này đã được chia sẻ rộng rãi tại các Hội thảo có đại diện của các Bộ Công Thương, NN&PTNT, Tài chính, các Cục, Vụ, Viện thuộc các bộ, các Hiệp hội có liên quan, các chuyên gia và các Doanh nghiệp trong ngành. Các báo cáo được đánh giá cao vì đã cung cấp nhiều thông tin chính xác, cập nhật, được dựa trên các nguồn đáng tin cậy. Nguồn thông tin này chẳng những giúp các cơ quan quản lý thấy được bức tranh tổng thể về xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ để có sự điều chỉnh chính sách cho phù hợp mà còn giúp các doanh nghiệp tránh được các rủi ro thị trường. Đó là những hoạt động âm thầm của Nhóm góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển ngành trong bối cảnh quá trình đàm phán VPA/ FLEGT và đang tổ chức thực thi Hiệp định vừa được ký kết, phê chuẩn.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành gỗ nói riêng đang vận động và phát triển với tốc độ nhanh, nhiều thông tin về ngành đặc biệt là về khâu xuất nhập khẩu cần được cập nhật kịp thời. Để thỏa mãn điều này, Nhóm quyết định cho ra đời Bản tin hàng tháng về xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam. Bản tin này sẽ được gởi đến các cơ quan quản lý có liên quan và các doanh nghiệp trong ngành. 

Nội dung Bản tin sẽ ở dạng ngắn gọn, tập trung vào một số khía cạnh mà các Doanh nghiệp và các cơ quan quản lý quan tâm. Chủ đề phân tích và cảnh báo rủi ro sẽ xuyên suốt trong các bản tin hàng tháng. 

Tải tài liệu tại đây

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác