,

[Báo cáo ngành] BIẾN ĐỘNG VỀ THỊ TRƯỜNG NGÀNH GỖ TỪ GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP

Thời gian vừa qua, dưới nhiều biến động từ đại dịch, xung đột chính trị, chi phí sản xuất, vận chuyển và sinh hoạt trở nên đắt đỏ. Cầu tiêu dùng đặc biệt đối với các hàng hóa không thiết yếu giảm. Với độ hội nhập sâu và rộng với thị trường thế giới, ngành gỗ cũng đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của các biến động này.

Nhằm tìm hiểu thực trạng về sự suy giảm các thị trường xuất khẩu, nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội gỗ đã thực hiện khảo sát nhanh với một số DN hiện đang trực tiếp xuất khẩu đến các thị trường lớn. Khảo sát được thực hiện vào giữa tháng 7 với các cậu hỏi tập trung vào khía cạnh như thực trạng của thị trường đầu ra sản phẩm, thực trạng đơn hàng, nguồn thu của DN và thay đổi về các khía cạnh này trong những tháng gần đây. Khảo sát cũng tìm hiểu các thị trường đầu ra sản phẩm trong những tháng còn lại của năm 2022. Tổng số mẫu thu thập được từ 52 doanh nghiệp thực hiện khảo sát.

Thống kê của Tổng cục lâm nghiệp cho biết hiện VN có gần 3000 DN trực tiếp tham gia xuất khẩu. Với quy mô khảo sát với 52 DN, thông tin từ khảo sát không thể đại diện cho các DN xuất khẩu trong ngành. Bên cạnh đó, các DN tham gia khảo sát được lựa chọn theo ưu tiên của nhóm nghiên cứu. Trong đó tập trung trọng tâm vào các thị trường xuất khẩu chính của VN là Hoa Kỳ, EU và Anh. Đây là các thị trường có sự suy giảm về kim ngạch trong các tháng gần đây. Các thị trường xuất khẩu quan trọng khác như Trung Quốc, Hàn QUốc, Nhật Bản vẫn đang trên đà tăng trưởng do vậy không nằm trong ưu tiên của khảo sát. Mặc dù vậy một số DN trong khảo sát xuất khẩu sản phẩm của mình sang cả thị trường đang suy giảm và thị trường vẫn đang mở rộng. Mặc dù không phản ánh được toàn bộ bức tranh thực trạng và xu hướng của thị trường xuất khẩu, thông tin từ khảo sát cũng có giá trị tham khảo cho các DN và các nhà quản lý. Bên cạnh đó, khảo sát cũng thu thập thông tin về các kiến nghị của DN với các cơ quan quản lý nhằm giúp DN giảm thiểu được các tác động tiêu cực trong bối cảnh thị trường đầu ra sản phẩm đang suy giảm.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác