HALANA JOINT STOCK COMPANY

  • Website:
  • Phone number:
  • Address:
  • Email:

HALANA là nền tảng thương mại điện tử B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) đầu tiên ở Việt Nam, tập trung vào ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng. Không chỉ giúp doanh nghiệp mua và bán vật tư MRO, máy móc công nghiệp, phụ kiện ngành gỗ và nội thất,… một cách thuận tiện, HALANA còn hỗ trợ khách hàng số hóa quy trình quản lý bằng công nghệ SaaS (Software as a Service – phần mềm dịch vụ) – bao gồm WMS (Warehouse Management System – phần mềm quản lý kho) và E-Procurement – phần mềm quản lý thu mua.