"Trách nhiệm của mỗi doanh nhân không chỉ trong khuôn khổ gia đình và doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, cùng nhau phụng sự xã hội và kiến tạo giá trị cho nền kinh tế"

Nguyễn Quốc Khanh
Chủ tịch Hiệp Hội

Ngày 19/9/2020, Đại hội Đại biểu HAWA nhiệm kỳ VIII (2020- 2023) đã bầu ra Ban chấp hành gồm 22 thành viên

Ban chấp hành

Ông Nguyễn Quốc Khanh

Chủ tịch
Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Kiến trúc AA

Ông Phùng Quốc Mẫn

Phó Chủ tịch
Chủ tịch HĐTV, TGĐ Cty Bảo Hưng

Ông Nguyễn Thanh Phong

Phó Chủ tịch
TGĐ Cty CP OSEVEN

Ông Nguyễn Chánh Phương

Phó Chủ tịch
GĐ Cty Danh Mộc

Ông Phùng Quốc Mẫn

Ông Nguyễn Thanh Phong

Ông Nguyễn Chánh Phương

Bà Đỗ Thị Kim Loan

Bà Đỗ Thị Kim Loan

Phó Tổng Thư Ký - Ủy viên Ban Thường Vụ
TGĐ cty Sao Nam

Bà Dương Thị Minh Tuệ

Phó Chủ tịch
GĐ Kinh doanh Cty CP Gỗ Minh Dương

Ông Nguyễn Hoài Bảo

Phó Chủ tịch
Phó TGĐ Cty Scancia Pacific

Ông Nguyễn Huy Chương

Ủy Viên Ban Chấp Hành
GĐ Cty TNHH TM&DV Tổng Hợp Hưng Hoàng

Bà Dương Thị Minh Tuệ

Ông Nguyễn Hoài Bảo

Ông Nguyễn Huy Chương

Bà Nguyễn Thới Hoà Bình

Bà Nguyễn Thới Hoà Bình

Ủy Viên Ban Chấp Hành
TGĐ Cty TNHH TM&DV Đông Tây

Ông Phạm Chân Quang

Ủy Viên Ban Chấp Hành
GĐ Cty CP Gỗ Tân Thành

Ông Vũ Tiến Thập

Ủy Viên Ban Chấp Hành
GĐ điều hành Cty CP D’FURNI

Ông Phạm Chân Quang

Ông Vũ Tiến Thập

Bà Phạm Thị Hồng Quang

Ủy Viên Ban Chấp Hành
TGĐ Cty TNHH TCMN Nguồn Việt

Ông Võ Quốc Lợi

Ủy Viên Ban Chấp Hành
Thành viên HĐQT Cty Trường Thành

Ông Võ Tuấn Hải

Ủy Viên Ban Chấp Hành
GĐ Cty Đức Lợi 2

Bà Phạm Thị Hồng Quang

Ông Võ Quốc Lợi

Ông Võ Tuấn Hải

Ông Vũ Quang Huy

Ông Vũ Quang Huy

Ủy Viên Ban Chấp Hành
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty TEKCOM

Ông Nguyễn Duy Toàn

Ủy Viên Ban Chấp Hành
Phó TGĐ Cty Hồng Ký

Ông Trần Lam Sơn

Ủy Viên Ban Chấp Hành
Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Phó TGĐ Cty Thiên Minh

Ông Nguyễn Duy Toàn

Ông Trần Lam Sơn

Bà Nguyễn Hồ Ngọc Thi

Ủy Viên Ban Chấp Hành
GĐ Cty INCONCEPT

Ông Nguyễn Văn Sang

Ủy Viên Ban Chấp Hành
TGĐ Cty Viet Product

Bà Nguyễn Hồ Ngọc Thi

Ông Nguyễn Văn Sang

Ông Tô Ngọc Ngời

Trưởng Ban Kiểm Tra
TGĐ Cty CP VINAFOR Sài Gòn

Bà Tạ Thanh Thảo

Ủy Viên Ban Kiểm Tra
TGĐ Cty Gỗ Mỹ

Ông Trần Bá Nguyên

Ủy Viên Ban Kiểm Tra
TGĐ Cty SADACO

Ông Tô Ngọc Ngời

Bà Tạ Thanh Thảo

Ông Trần Bá Nguyên