,

Lưu ý cho Doanh nghiệp về việc nộp thư phản biện cho DOC

DOC thông báo gia hạn thời hạn nộp phản biện (Phạm vi sản phẩm và AD/CVD) đến 7/7/2022 (5:00 pm Eastern Time on Thursday, July 7, 2022) do các mẫu thư của một số DN Malaysia và Việt Nam nộp vào hệ thống chưa hợp lệ do bị thiếu một số thông tin.

DN có tham gia nộp phản biện cho vụ việc trên, nên truy cập trang https://access.trade.gov kiểm tra xem thư phản biện của công ty mình đã được tiếp nhận và công bố trên website hay chưa. Nếu DN đã nộp nhưng chưa có trong danh sách công bố thì cần kiểm tra lại và chỉnh sửa thư theo đúng yêu cầu của DOC và nộp lại trước thời hạn trên.

DOC đã chỉ ra những điểm cần điều chỉnh và bổ sung trong thư của DN. Hiệp Hội VIFOREST đã tổng hợp lại và hướng dẫn cụ thể để DN khắc phục các lỗi này. Vui lòng xem file bên dưới

Hướng dẫn các lỗi cần chỉnh sửa trong thư phản biện

Tham khảo các mẫu thư phản biện hoàn chỉnh

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác