,

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu giảm 31,8% về lượng

3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,238 triệu m³, trị giá 465,9 triệu USD, giảm 31,8% về lượng và giảm 15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 3/2022 đạt 448,9 nghìn m³, trị giá 168,2 triệu USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với tháng 02/2022; so với tháng 3/2021 giảm 31,0% về lượng và giảm 15,4% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,238 triệu m³, trị giá 465,9 triệu USD, giảm 31,8% về lượng và giảm 15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 3/2022, giá nhập khẩu bình quân các loại gỗ nguyên liệu của Việt Nam đạt 374,8 USD/m³, tăng 1,2% so với tháng 02/2022; so với tháng 3/2021 tăng 22,7%. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu mặt hàng này đạt 376,2 USD/m³, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2021.

3 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu các chủng loại gỗ lớn như: gỗ thông, tần bì, dương, gõ, sồi, bạch đàn, hương… giảm so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng nhập khẩu một số chủng loại tăng như: gỗ lim, teak, sến, cao su, căm xe…

Cụ thể, nhập khẩu gỗ thông lớn nhất chiếm 16,8% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 208,4 nghìn m³, trị giá 58,3 triệu USD, giảm 52,6% về lượng và giảm 38,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu gỗ tần bì cùng xu hướng giảm 36,8% về lượng và giảm 39,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 87,3 nghìn m³, trị giá 20,0 triệu USD, chiếm 7,1% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu.

Nhập khẩu gỗ dương giảm 25,7% về lượng và tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 67,6 nghìn m³, trị giá 32,4 triệu USD. Ngoài ra, nhập khẩu một số chủng loại gỗ giảm so với 3 tháng đầu năm 2021 như: gỗ gõ giảm 11,7%; sồi giảm 40,0%; bạch đàn giảm 29,6%; hương giảm 9,4%; vân sam giảm 10,8%…

Trái lại, nhập khẩu gỗ lim trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng 22,2% về lượng và tăng 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 129 nghìn m³, trị giá 52,5 triệu USD, chiếm 10,4% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu một số chủng loại gỗ tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: gỗ teak tăng 50,7%; sến tăng 42,9%; cao su tăng 45,7%; căm xe tăng 38,9%; gụ tăng 12,4%…

3 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường lớn như: Trung Quốc, EU, Thái Lan, Mỹ, Brazil, Chile, New Zealand… giảm so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng nhập khẩu từ một số thị trường tăng như: Cameroon, Lào, Papua New Guinea, Nigeria …

Cụ thể, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc chiếm 12,3% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 152,7 nghìn m³, trị giá 80,3 triệu USD, giảm 38,0% về lượng và giảm 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường EU giảm 34,8% về lượng và giảm 27,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 164,1 nghìn m³, trị giá 51,1 triệu USD, chiếm 13,2% tổng lượng nhập khẩu.

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan giảm 29,0% về lượng và giảm 20,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 126,4 nghìn m³, trị giá 31,1 triệu USD, chiếm 10,2% tổng lượng nhập khẩu.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ một số thị trường khác giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: từ Mỹ giảm 45,4%; Braxin giảm 47,0%; Chilê giảm 60,9%; New Zealand giảm 51,0%; Cônggô giảm 12,5%; Urugoay giảm 25,8%…

Trái lại, nhập khẩu từ thị trường Camêrun tăng 17,8% về lượng và tăng 23,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 135,9 nghìn m³, trị giá 57,0 triệu USD, chiếm 11,0% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu.

Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ một số thị trường khác tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: từ Lào tăng 68,2%; Papua New Guinea tăng 4,5%; Nigiêria tăng 83,0%; Achentina tăng 20,0%; Pêru tăng 101,7%…

Nguồn: Gỗ Việt

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác