Quyết định điều chỉnh mức Hội phí

Kể từ ngày 01/01/2018, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) sẽ áp dụng mức Hội phí mới cho các Hội viên.
Xem: Quyết định điều chỉnh mức Hội phí

https://drive.google.com/file/d/0B0KepKsGL-mQN0ttckROTFlWdVk/preview

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác