Bộ chỉ số ESG

Tin tức

Cước vận chuyển quốc tế còn bất ổn

Chi phí vận hành, chi phí nguyên vật liệu, xăng dầu, vận chuyển đã ảnh hưởng đến chuỗi giá trị của ngành gỗ.
473A6447

Vững lòng nhà đầu tư, Việt Nam tiếp tục là ‘điểm sáng’ thu hút doanh nghiệp FDI

minh-1647155630613942412173

Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ giai đoạn 2021 – 2030

cbien-go-16469016776881908382650

TẦM NHÌN VỀ DÀI HẠN