Bộ chỉ số ESG

Tin tức

Thông tin Thương mại – số 25 ngày 21/06/2021

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN
ban-tin-thucongmynghecong-nghiep10

HAWA chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn đầu tiên về gỗ hợp pháp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với tên gọi HAWA DDS Standards 1.0

Ngày 22/6/2021 vừa qua, thay mặt Ban Chấp Hành HAWA, Chủ tịch Nguyễn Quốc Khanh đã chính thức ký Quyết định số: 11/CV-HAWA phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chuẩn HAWA DDS Standards 1.0, bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đối với nền tảng HAWA DDS và tất cả các doanh nghiệp thành viên của nền tảng này.
dđsssss

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 04/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2021 giảm trở lại sau khi đạt kỷ lục mới trong tháng 3/2021, đạt 1,397 tỷ USD, giảm 7,5% so với tháng trước đó và tăng tới 100,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
export-import-international-trade-clip-art-png-favpng-nwejkdjwczr5bc5szmrer7m90

TẦM NHÌN VỀ DÀI HẠN