Bộ chỉ số ESG

Tin tức

[Workshop] THIẾT KẾ TRƯNG BÀY & SẮP ĐẶT TRIỂN LÃM

web

Đoàn đại biểu Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm việc với các Hội ngành Gỗ

Sáng 28/10/2022 tại trụ sở HAWA, Anh Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch HAWA, Anh Nguyễn Văn Liêm – Chủ tịch BIFA cùng các đại diện BCH HAWA đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bao gồm Mr. Rafph Bean – Agricultural Counselor, Mr. Benjamin Petlock - Senior Agricultural Attache, Mr. Alexander Tatsis – Economic Section Chief, Mr. Kiet Vo – Senior Agricultural Specialist.
z3843329703811_ee2db77e562c4857f25f345da544d0fa

TẦM NHÌN VỀ DÀI HẠN