Logistics

Tin tức

Áp lực kép

Song song với chi phí logistics, giá nguyên liệu trên đà tăng tạo áp lực cho doanh nghiệp khối sản xuất khi nhu cầu ở thị trường nội thất thế

Xem thêm »