Thông báo về việc hoãn đại hội đại biểu HAWA nhiệm kỳ VIII

Đại hội Hawa NK 8 dự kiến tổ chức ngày 7/8/2020, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, HAWA đã chuẩn bị phương án tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến. Phương án này đã được đánh giá cao, nhằm đáp ứng các hoạt động của Hội và doanh nghiệp. Đây là một bước đột phá, nhưng quá mới mẻ và chưa có tiền lệ do đó phải xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Chính vì thế HAWA xin thông báo Đại hội đại biểu HAWA nhiệm kỳ VIII sẽ được hoãn lại tại một thời điểm thích hợp hơn.

Xin trân trọng thông tin đến các DN Hội viên

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác