"HAWA cam tâm tận hiến và trách nhiệm để đồng hành và giúp hội viên gắn kết cùng nhau phát triển, đưa ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu"

Nguyễn Chánh Phương
Phó Chủ tịch Hiệp Hội

Văn phòng hội

Bà Trần Thị Ngọc Hiếu

Chánh văn phòng

Ông Bùi Hữu Thêm

Phó Tổng thư ký

Bà Trần Thị Ngọc Hiếu

Ông Bùi Hữu Thêm

Bà Hồ Thị Tuyết

Sự kiện & Dịch vụ hội viên

Bà Trần Thị Kim

Hành chính & Kế toán

Bà Đào Phương Quyên

Tạp chí Gỗ & Nội thất

Bà Hồ Thị Tuyết

Bà Trần Thị Kim

Bà Đào Phương Quyên

Bà Nguyễn Hồng Anh

Bà Nguyễn Hồng Anh

Truyền thông

Ông Nguyễn Mai Tòng

Kỹ thuật & Vận hành

Ông Vũ Từ Tân

Truyền thông

Ông Nguyễn Mai Tòng

Ông Vũ Từ Tân