May 9, 2024

Tin tức

Nâng cao giá trị gỗ keo tràm

Gỗ keo tràm đã trở thành nguồn cung nguyên liệu quan trọng nhất cho ngành chế biến gỗ Việt Nam. Dư địa để phát triển nguồn nguyên liệu này khá

Xem thêm »