Tác phẩm đoạt giải

Tác phẩm đoạt giải

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Một món quà mang nét riêng của Sài Gòn và dấu ấn cá nhân của chính du khách. Đây là món quà có giá trị lớn nhất về tinh thần

Xem thêm »
Tác phẩm đoạt giải

GIẢI NHẤT

Sản phẩm được dựa trên nhu cầu sử dụng của người dùng. Đối tượng sử dụng chính được nhắm đến là nhóm người làm trong các lĩnh vực thiết kế,

Xem thêm »