CÔNG TY CÔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHÂN SỰ HỢP LỰC

Hợp Lực chuyên về tư vấn, tuyển dụng Lao động phổ thông, lao động có tay nghế tại khu vực Tây Ninh và các vùng lân cận. Ngoài ra, Hợp Lực tư vấn thiết lập xưởng đào tạo nội bộ, tổ chức đào tạo LĐPT theo yêu cầu, đào tạo nâng bậc cho công nhân ngành gỗ và nội thất.