Công ty Cổ phần Novaon Tech

Novaon Tech là nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc tập đoàn Novaon với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế số. Hệ sinh thái số Novaon Tech gồm 20 sản phẩm công nghệ, giúp các doanh nghiệp số hóa hoạt động vận hành và kinh doanh một cách toàn diện. Các giải pháp của Novaon Tech tập trung giải quyết 3 bài toán lớn mà các doanh nghiệp hiện đang gặp phải Nguồn lực khách hàng Thương mại điện tử Quản trị Vận hành Các giải pháp của Novaon Tech hướng tới 07 nhóm ngành phổ biến, trong đó có nhiều khách hàng của Novaon Tech thuộc VNR500. Hiện nay, Novaon Tech tập trung phát triển các sản phẩm tối ưu hiệu quả hoạt động và hiệu suất kinh doanh cho các doanh nghiệp, bao gồm: OnMarketer – Nền tảng Marketing Automation đầu tiên tại Việt Nam OnCustomer – Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng đầu tiên OnShop – Nền tảng Thương mại điện tử hợp nhất OnCRM – Nền tảng quản trị khách hàng tiên phong OnSign – Ứng dụng hợp đồng điện tử đầu tiên tại Việt Nam OnWork – Nền tảng quản lý dự án và công việc hiệu quả OnPeople – Phần mềm nhân sự hàng đầu về trải nghiệm nhân viên OnCaller – Phần mềm tổng đài thông minh