Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Lê Dương

Chuyên cung câp phụ kiện cho đồ nội thất bhuw: Ổ khóa, khóa số, bản lề, ray trượt,… Bên cạnh đó, công ty còn có mảng vệ sinh công nghiệp.