CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG HELMSMAN

HQTS là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ giám định và quản lý chất lượng tốt nhất tại khu vực Châu Á. Được công nhận bởi CNAS theo tiêu chuẩn ISO17020 và ISO17025, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, đánh giá nhà máy, đánh giá nhà cung cấp và dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng (QA) trên toàn khu vực Châu Á.