CÔNG TY TNHH ĐỈNH CAO

Sản xuất keo sữa cho ngành công nghiệp Bao bì, Gỗ và Thuốc lá