CANADIAN WOOD VIỆT NAM

Canadian Wood Việt Nam là một văn phòng vệ tinh của Forestry Innovation Investment, là một cơ quan trực thuộc tỉnh bang British Columbia (B.C.) tập trung vào việc mở rộng cơ hội cho các sản phẩm gỗ xẻ từ B.C.

Thông qua các chương trình dùng thử sản phẩm, hỗ trợ về kĩ thuật, tổ chức các hội thảo, triển lãm, sự kiện kết nối và các kênh mạng xã hội, Canadian Wood chia sẻ kiến thức về các sản phẩm gỗ và các lợi ích của việc sử dụng gỗ của B.C. tại Việt Nam.

Canadian Wood Vietnam is a satellite office of Forestry Innovation Investment, a Crown agency of the Government of British Columbia (B.C.) with a focus on expanding opportunities for B.C. forest products.

Through product trials, technical support, seminars, exhibitions, networking events and media channels, Canadian Wood builds awareness about B.C. wood products and the benefits of wood use in Vietnam.