CÔNG TY TNHH H.2.0 (BAMBU DÉCOR)

Chế tác các sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên cho thị trường khách sạn như bàn ghế mấy tre, đèn trang trí, tranh ảnh nghệ thuật, điêu khắc tượng, đổ khuôn resin, gốm sứ độc bản.