[Hỗ trợ truyền thông] SÁNG KIẾN ESG VIỆT NAM 2024 – ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI CHUYỂN ĐỔI XANH

“Sáng kiến ESG Việt Nam” là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hành khung đánh giá ESG và kinh doanh bền vững. Chương trình này là một phần của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam và góp phần triển khai Quyết định 167/QĐ-TTg 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chủ đề “Đón đầu cơ hội chuyển đổi xanh”, Sáng kiến ESG Việt Nam 2024 sẽ tài trợ thí điểm, triển khai hoặc nhân rộng các thực hành ESG hướng tới chuyển đổi xanh với tổng giá trị hỗ trợ kỹ thuật lên tới 2 tỷ đồng, qua đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam đón đầu các cơ hội mới trong bối cảnh chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
———-
Đối tượng tham gia: DN cam kết triển khai ESG, chuyển đổi hoặc mở rộng mô hình kinh doanh bền vững.

Thông tin chi tiết:https://tinyurl.com/2523pylf

Quý DN đăng ký: https://tinyurl.com/28x9ah2q

Thời hạn đăng ký: trước 17h ngày 31/03/2024 (Chủ nhật)

Liên hệ: Nguyễn Hồng Ngọc, Đại diện Văn phòng Dự án IPSC ([email protected]; 0334167165)

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác