Hội thảo: “Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam tới năm 2017- Diễn biến mới về thị trường”

Ngày 5/10/2017 Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.Hồ Chí Minh (HAWA); Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES); Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ Chức FOREST TRENDS sẽ tồ chức Hội thảo: “Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam tới năm 2017- Diễn biến mới về thị trường”

Hội thảo nhằm hướng đến một số mục tiêu:

  • Cập nhật các diễn biến mới về tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt

Nam tới hết 6 tháng đầu năm 2017;

  • Đưa ra một số dự báo về thay đổi tại các thị trường tiêu thụ các sản phẩm gỗ của

Việt Nam và thị trường cung gỗ nguyên liệu cho Việt Nam.

  • Thảo luận về cũng như tác động của những thay đổi này tới ngành chế biến gỗ, và

tới tiềm năng tới cung gỗ nguyên liệu trong nước và tiêu thụ sản phẩm gỗ nội địa

  • Thảo luận và đưa ra các kiến nghị nhằm loại bỏ rủi ro, góp phần phát triển bền

vững ngành chế biến gỗ trong tương lai trong bối cảnh các diễn biến mới về thị

trường.

Địa điểm: Nhà khách Quận Đội – Số 33C Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thời gian : 8:00 – 12:00 ngày 5 tháng 10 năm 2017 (Thứ Năm)

Thư mời và chương trình chi tiết xin xem file đính kèm

HAWA trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp sắp xếp thời gian tham dự

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác