,

HỌP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VỚI CÔNG TY HAPPY FURNITURE

🔸Tiếp nối chuỗi hoạt động về kiểm kê khí nhà kính cho nhà máy thuộc khuôn khổ Dự án “Hệ sinh thái năng suất vì việc làm bền vững cho doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam”, sáng nay (11/6/2024) đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện HAWA, đại diện ILO – ông Phùng Đức Hoàng, cán bộ điều phối quốc gia, Bà Nguyễn Thị Truyền, chuyên gia tư vấn cấp cao của Trung tâm Tư vấn Tài nguyên và Môi trường (NREC) và đại diện của nhà máy Happy Furniture.

🔸 Cuộc họp đã thảo luận chi tiết về lộ trình triển khai hoạt động. Bắt đầu từ việc thu thập thông tin chi tiết về tiêu thụ năng lượng, tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật sẽ đo đạc tại chỗ và các chuyên gia sẽ thăm nhà máy để đánh giá thực tế. Cuối cùng, một báo cáo kết quả kiểm kê sẽ được lập, đánh giá về tiềm năng giảm phát thải của nhà máy đồng thời đưa ra các khuyến nghị cụ thể và thiết thực giúp DN thực hiện kế hoạch hành động nhằm đạt được các tuyên bố giảm phát thải trong tương lai.

🔸 Về phía công ty Happy Furniture, đại diện công ty cho biết việc tham gia vào hoạt động là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. Happy Furniture cam kết sẽ đầu tư vào các giải pháp công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý hiện đại để kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất, từ đó giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác