Bộ chỉ số ESG

Tin tức

Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 03/2021

imexx-SzGfq

DẤU ẤN VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN SẢN PHẨM GỖ

Là người nhiều năm gắn bó với ngành, cả trong tư cách người làm nghề lẫn vai trò quản lý, cộng thêm nền tảng am hiểu văn hóa truyền thống, lễ nghi, phong tục tập quán của dân tộc, ông đã đổ tâm huyết để khảo cứu và tìm hiểu giá trị nghệ thuật của đồ gỗ Việt Nam từ cổ điển đến hiện đại.
243172721-4521629687859147-746527159807096164-n

TẦM NHÌN VỀ DÀI HẠN