MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU

Ngày 16/5/2023, Ủy ban Châu Âu đã thông qua Quy định chống phá rừng (EUDR) nhằm cấm nhập khẩu các sản phẩm và hàng hóa gây mất rừng, suy thoái rừng kể từ sau ngày 31/12/2020. Trong đó, cà phê, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ là những ngành hàng chủ lực của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi quy định này. EUDR được áp từ tháng 01/2025, riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 6/2025. 

Để triển khai các hành động thích ứng với EUDR, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định chống phá rừng của EU, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

– Giới thiệu và cập nhật EUDR;

– Thảo luận và thống nhất về chủ trương, cách tiếp cận và phối hợp giữa các Bộ/ngành, địa phương trong triển khai kế hoạch hành động thích ứng với EUDR; 

– Thảo luận và thống nhất về các giải pháp kỹ thuật thích ứng với EUDR.

2. Thời gian: 13h30 – 17h00 ngày 4/11/2023.

3. Địa điểm: Phòng họp Hoa Mai (201-B6), Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội. 

👉 Tham dự hội nghị trực tuyến trên ứng dụng Zoom: 

– ID: 3757600872 

– Password: 110423

4. Thành phần:

– Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Chủ trì hội nghị; 

– Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công thương; Bộ Ngoại giao; Tổng cục Thống kê.

– Lãnh đạo UBND các tỉnh sản xuất cà phê, gỗ và cao su lớn và các đơn vị trực thuộc Bộ

– Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh sản xuất cà phê, gỗ và cao su lớn nêu trên; 

– Các Hiệp hội, Tổ chức quốc tế

– Một số doanh nghiệp sản xuất cà phê, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su lớn.

5. Chương trình dự kiến:

Thời gian Nội dung Chủ trì/trình bày
13:00 – 13:30 Đăng kí đại biểu Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT), Cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt, IDH
13:30 – 13:35 Giới thiệu thành phần, nội dung cuộc họp Vụ HTQT
13:35 – 13:45 Phát biểu khai mạc Bộ trưởng Lê Minh Hoan
13:45 – 14:00 Giới thiệu về EUDR và kế hoạch hành động thích ứng với EUDR Vụ trưởng Vụ HTQT
14:00 – 14:45 Giải pháp chi tiết của ngành trồng trọt trong việc đáp ứng và giảm thiểu rủi ro

– Đáp ứng yêu cầu EUDR: cơ sở dữ liệu, quyền sử dụng đất và truy xuất nguồn gốc

– Giảm thiểu rủi ro: giám sát và xử lý vấn đề phá rừng, giải pháp cho người dân vùng nguy cơ cao

– Cục Trồng trọt

– IDH

– Enveritas (phần dữ liệu rừng và sản xuất cà phê từ ảnh vệ tinh)

14:45 – 15:00 Giải pháp chi tiết của ngành lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu của EUDR

– Các tác động chính;

– Thực trạng và khả năng đáp ứng của Việt Nam;

– Một số giải pháp thích ứng với EUDR

Cục Lâm nghiệp
15:00 – 15:15 Giải lao
15:15 – 16:45 Thảo luận về các giải pháp đáp ứng EUDR và giảm thiểu rủi ro:

1. Đáp ứng yêu cầu EUDR:

– Cơ sở dữ liệu

– Vấn đề pháp lý trong sử dụng đất

– Truy xuất nguồn gốc

2. Giảm thiểu rủi ro:

– Giám sát và xử lý vấn đề phá rừng

– Giải pháp cho người dân vùng nguy cơ cao

Chủ trì: Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Điều phối thảo luận: Vụ HTQT

Tham gia thảo luận:

– Hiệp hội, doanh nghiệp chia sẻ về thách thức và đưa ra ý kiến/đề xuất cho 2 nhóm giải pháp đã trình bày

– Đại diện các tỉnh chia sẻ khả năng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu EUDR, ý kiến về các giải pháp và kế hoạch tiếp theo

– Thảo luận về vai trò của các bên (các Bộ/ngành, các tỉnh, các hiệp hôi, doanh nghiệp)

16:45 – 17:00 Kết luận về thống nhất các hoạt động tiếp theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan

6. Liên hệ và đăng ký:

– Bộ NN&PTNT: Anh Nguyễn Trung Kiên (Vụ Hợp tác quốc tế) – 0918.696.396 – [email protected].

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác