Previous
Next
TIN GIAO THƯƠNG (Mã giao thương 110422)

Buyer Singapore (DN là nhà cung ứng pallet lớn nhất tại thị trường Singapore) đang tìm nhà máy sản xuất Pallet gỗ với số lượng lớn và mong muốn hợp tác lâu dài với nhà máy phù hợp. Ưu tiên các DN đã có kinh nghiệm xuất khẩu mặt hàng trên, nhà máy quy củ […]

04/11/2022

The Concept Trading LLC is looking for living room furniture

Through the HOPE platform, The Concept Trading LLC tại USA is looking for suppliers of “living room furniture: Sofas, loveseats, chairs, ottomans, sectionals, etc”. Especially is recliners: 1S/2S/3S with Air Leather and Fabric. There must be a console for 2S recliner.

06/01/2022

The Concept Trading LLC tìm kiếm nhà cung cấp nội thất phòng khách

Thông qua nền tảng HOPE, The Concept Trading LLC tại USA đang tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm phòng khách, bao gồm: sofa, loveseats, ghế, ottoman, các sectional… Đặc biệt là dòng ghế tựa – recliners: 1S/2S/3S với Air Leather và Fabric. Dòng ghế tựa 2S phải có điều khiển

06/01/2022

Hội thảo, Giao thương trực tuyến Việt Nam – Hoa Kỳ

Nhằm duy trì kết nối các DN Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, hỗ trợ phục hồi trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời, thúc đẩy gia tăng doanh thu bán hàng dịp cuối năm cho DN. HAWA sẽ phối hợp cùng Cục XTTM & Thương vụ VN tại Hoa Kỳ tổ chức chương trình: Hội thảo, Giao thương trực tuyến Việt Nam – Hoa Kỳ.

08/12/2021

TIN TỨC QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH