July 1, 2017

Tin ngành

Bí mật gỗ mềm Phần Lan

Gỗ thông đỏ (thông) và thông trắng (bạch tùng) Phần Lan được sử dụng linh hoạt theo nhu cầu đa dạng của các nhà sản xuất hàng nội thất xuất

Xem thêm »