Tìm nhà máy cung cấp furniture ở Việt Nam để xuất khẩu, ưu tiên cho DN đã từng xuất khẩu các sản phẩm nội thất sau:

Nhóm loose furniture indoor: bàn, ghế, giường, tủ, sofa.
Nhóm loose furniture outdoor: bàn, ghế.
Nhóm hàng chuyên dùng: cửa, ván sàn trong nhà, ngoài nhà, chậu bình gốm, các sản phẩm đan mây tre, lục bình.
————————————

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác