Previous
Next
CÔNG TY GPIGROUP tại Mỹ tìm nhà máy cung cấp khung cửa bán thành phẩm

Mã giao thương: 102121 Thông qua TT Kỹ thuật Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) công ty GPIGROUP tìm nhà máy cung cấp mặt khung cửa trong nhà bán thành phẩm với chi tiết như sau:Thị trường xuất khẩu: MỹVật liệu: Gỗ thông hoặc gỗ tương đương của VN, sơn […]

21/10/2021

TIN TỨC QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH

Add Your Heading Text Here